Intézményünk több elismerésben is részesült a pedagógusok napján.

Ajánlom
Konkolyné Tóth Györgyi Tankerületi Igazgatói dicséretben részesült, aki német nyelv
szakos gimnáziumi tanárként alapfeladatait kiválóan ellátja, szaktanári munkája megfelel a
szakszerűség, pontosság, tanulói motiválás, aktivitás feltételeinek. Több éve rendszeresen
készíti diákjait érettségi vizsgára, nyelvvizsgára, ahol diákjai mind sikeresen szerepelnek.
Osztályfőnökként gondos vezető. Intézményvezető-helyettesként segíti kollégáit, emberséges,
segítőkész.
Hajdúné Tyukász Zsuzsanna szintén Tankerületi Igazgatói dicséretben részesült, aki
angol nyelv szakos gimnáziumi tanárként munkája során több éves tanítási és nevelési
gyakorlatára épülve javaslataival, gondolatataival segíti intézményi közösségünk munkáját.
Intézményünk diákéletében is segítő szerepet tölt be, mint Diákönkormányzatot segítő
pedagógus. Rendszeresen készíti diákjait érettségi vizsgára, nyelvvizsgára, versenyekre, ahol
diákjai mind sikeresen szerepelnek. A Diákönkormányzat természetesen támogatta
elismerését.
Hattayer Róbert intézményvezető-helyettes kollégánk Polgármesteri dicséretben
részesült, aki történelem szakos gimnáziumi tanárként alapfeladatait kiválóan ellátja,
szaktanári munkája megfelel a szakszerűség, pontosság, tanulói motiválás, aktivitás
feltételeinek. Több éve rendszeresen készíti diákjait érettségi vizsgára, ahol diákjai
mind sikeresen szerepelnek. Intézményvezető-helyettesként segíti kollégáit, emberséges,
segítőkész.
Gratulálunk a kollégáknak!
Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 24-i ülésén döntött
a Pedagógiai Díj adományozásáról. Intézményünk tantestületének Pedagógiai Díjat
adományozott az alábbi indoklással:
„A Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban az
oktatás 1920-ban, 97 éve indult 3 tanárral és 28 tanulóval a szentesi gimnázium kihelyezett
tagozataként. Oktató-nevelő, felkészítő munkájával több ezer diáknak adott olyan útravalót,
amellyel az élet számtalan területén álltak és állnak helyt. Az itt eltöltött évek sok volt diák
életútjának alakulásában meghatározó szerepet játszottak, s több kiváló tanár egyéniségére a
legtöbb tanítvány szeretettel és tisztelettel gondol vissza.
 
A Batsányi mindig is dinamikusan fejlődő, vidéki gimnázium volt. Folyamatosan
bővülő és fejlődő oktatási segédeszközökkel, modern oktatástechnológiai felszereléssel,
magasan kvalifikált oktatói gárdával éli mindennapjait. A közel évszázados intézmény
eredményes nevelőmunkája és hatékony oktatási tevékenysége következtében napjainkban is
kiemelkedően fontos szerepet tölt be Csongrád város és térsége kulturális és szellemi
életében.
A Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium több évtizedes
fennállása alatt olyan értékeket alakított ki, amelyek megőrzése, továbbvitele a jelen és a jövő
számára is követendő. Az intézmény dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos
intézményfejlesztés és partnerközpontú működés iránt. A felsorolt értékeket a változó
társadalmi, gazdasági helyzetben is megőrizték, az iskola továbbra is csábító oktatási központ
a város és a környék gyermekeinek, akiket rendszeresen fogad a Batsányi
természettudományos diáklaboratóriuma.
A tantestület megítélésében alapvető szempont az igényes, tervszerű, az iskola
hagyományaihoz méltó minőségi oktatómunka végzése, de a nevelési tevékenységet is olyan
színvonalon végzik a pedagógusok, hogy a gyerekek szívesen tanuljanak az iskolában,
elégedetten vegyék át érettségi bizonyítványukat. Az iskola pedagógiai elvei közül a
környezettudatos nevelés és a szociális kompetencia fejlesztése kiemelendő.
A Batsányi kiemelt feladatának tekinti a nemzeti hagyományok ápolását és a határon
túli magyar közösségekkel való együttműködést, ugyanakkor megkülönböztetett figyelmet
fordít a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítására, az új hagyományok megteremtésére és a
kor által megkívánt korszerű ismeretek átadására. A tanulókhoz való megértő-elfogadó
viszonyulás, a személyre szabott törődés a felzárkóztatásban és főképp a tehetséggondozásban
igen szép eredményeket hozott. A tanulmányi és egyéb versenyek helyezései országosan is
rangot teremtenek az iskolának. Az intézmény több szakmai rendezvény szervezésével is
gazdagította a város hírnevét.
Az intézmény kiemelkedő oktató-nevelő munkáját 1986-ban és 1999-ben Pro Urbe
Díjjal tüntette ki a képviselőtestület. A Batsányi az utóbbi években több címmel is
gazdagodott. 2009-ben a Magyar Nemzeti Bankban vehettek át díjat a Pénziránytű
Iskolahálózat tagjaként, mert kiemelkedően magas színvonalon képviselik a gazdasági
nevelés, valamint a pénzügyi ismeretterjesztés értékeit. Ugyanebben az évben az ország
legjobb evezős iskolája címet vehették át bizonyítva, hogy nemcsak a szellemi, hanem a testi
nevelésben is élen járnak, többszörös Sulipóló bajnoki címük pedig remek példája a
sportegyesületekkel való együttműködésüknek. Örökös Ökoiskolaként átgondoltan és
rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntartható fogyasztás és fejlődés
pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel. Vöröskeresztes
Bázisiskolaként szem előtt tartják a fiatalok életének és egészségének védelmét.
Referenciaintézményként vállalták, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a
korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvözik. Mentoráló intézményként a
disputa módszertani modellt ismertetik meg az érdeklődő diákokkal és pedagógusokkal.
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Kutatóiskolája címet immár sokadjára nyerte el. Nemzeti tehetségpontként alapfeladatuk a
tehetségek felfedezése, azonosítása, egyúttal hatékony segítséget adnak az érdeklődő
fiataloknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Az intézmény 2005 óta minden
évben sikerrel vesz a First Lego Legaue Robottervezési, építési és programozási versenyen,
számos nemzetközi fordulóban (Németország, Norvégia, Hollandia, Svájc, Lengyelország,
Szlovákia) képviselték az iskola csapatai a várost és Magyarországot. A Debrecenben zajlott
First Lego League Nemzetközi Robotverseny nyílt világfesztiválján vett részt a Batsányi
csapata, ahová a világ több, mint 40 országából érkeznek a legjobb versenyző csapatok, szám
szerint 68 csapat, 10 batsányis diák és két pedagógus képviselte az intézményt, Csongrád
városát a rendezvényen. A versenyek mellett a robotika széles körű iskolai bevezetésében is
szerepet vállaltak.
Az iskola pedagógusai nevelő-oktató munkájukat évtizedek óta kiválóan,
lelkiismeretesen és példamutatóan végzik. Mindezek teszik méltóvá a Csongrádi Batsányi
János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tantestületét a Pedagógiai Díjra.”
 
A Pedagógiai Díjak átadására 2018. június 1-én, a Művelődési Központ Magyar
Király Dísztermében, a városi Pedagógusnapi ünnepségen került sor.
 
Köszönjük.
 
Pedagógiai Díjak átadásáról készült Csongrád Tv adása ITT tekinthető meg.
 

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.