Szurgent János Tanár Úr emlékezetére

A Batsányi János Gimnázium 60-80-as évek „aranycsapat” tantestületéből ismét egy kimagasló tanáregyéniség távozott: Szurgent János matematika szakos Tanár Úr életének 87. évében örökre megpihent.
Generációk sokaságát oktatta igényesen szaktárgya elsajátítására úgy, hogy alapos muníciót adva képesek legyenek helytállni az élet során rájuk háruló feladatok megoldására. Élete és tanári munkássága elválaszthatatlanul összeforrt szeretett Gimnáziumával, amelynek 1959-tól nyugdíjba vonulásáig 1991-ig volt - megszakítás nélkül - a nevelője. 

Bővebben...

Tankönyvosztás időpontjai

Tankönyvosztás: 2018. augusztus 23. (csütörtök)

 

8-9 óráig     5.F - 6. F

9-10 óráig   7.F - 8.F

10-11 óráig  9.F - 9.A - 9.B

11-12 óráig  10. F - 10. A - 10. B

13-14 óráig  11. F - 1.1. A - 11. B

14-15 óráig  12.F - 12.A - 12.B - 12.C

Fehér József (1933-2018) emlékezetére

Fehér József élete a szó szoros értelmében mindannyiunk előtt nyitott könyv, hiszen „A gyalupadtól a tanári katedráig” című önéletírásában  -  sok apró részletet is elénk vetítve  - megírta az általa bejárt életút fontosabb állomásait. A Kiskundorozsmán töltött gyermekkor – benne a világháború hozadékaival – a szegedi inasévek, a szakérettségi és az egyetem elvégzése nem felhőtlen, anyagi jólétben bővelkedő világban zajlottak számára.

Bővebben...

Fülöp Mihályné emlékezetére (1948-2018)

Egy reményekkel kikövezett életút, és mindaz a derűs jövőbe vetett hit, mely egész életében jellemezte Fülöp Mihályné Magyar Máriát - végérvényesen lezárult, szertefoszlott. Tudtuk, hogy súlyos betegség, gyilkos kór támadta meg szervezetét, de vele együtt bíztunk benne, hogy legyőzheti a "sárkányt". Több mint másfél éves, fájdalmakkal teli küzdelem után március 20-án - öt nappal 70. születésnapját követően - befejezte földi pályafutását. A szeretett, tisztelt ember létezése – a születéstől a halálig tartó életút – ugyan befejeződött, de a léte, az egyedi személyiségének momentumai itt maradnak, és hatnak közöttünk mindaddig, amíg emlékezünk rá, amíg fel-fel emlegetjük tetteit, gondolatait, rezdüléseit, szokásait, és mindaddig, amíg a Gimnázium – amelyért oly sokat tett – létezni fog.

Bővebben...

Alkategóriák

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.