Pro Schola díj

Ajánlom

A Batsányi János Alapítvány 2013-ban Szabó Katalinnak, iskolánk nyugalmazott tanárnőjének adományozta a Pro Schola  díjat.

Szabó Katalin tanárnő 1966-ban szerzett diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-fizika szakon. Egész pedagógusi pályáját a Batsányi János Gimnáziumban töltötte. Igazgatói, kollégái mindig elismeréssel nyilatkoztak munkájáról. 

Munkaközösség-vezetőként és szaktanárként igényes volt önmagával és tanítványaival szemben is. Osztályfőnökként is példamutató volt diákjaival való törődése, róluk való gondoskodása.

Közlékenység, nyíltság jellemezte. A nevelőtestület munkájából mindig aktívan kivette részét, igazi közösségi embernek ismerhették meg kollégái.

1989-ben elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen a számítástechnika tanári szakot. Megszerzett tudását nemcsak a diákok, de a kollégák körében is kamatoztatta, bevezetve őket az informatika világába.

Ő kezdeményezte az iskolai számítógépes hálózat kiépítését.

Volt tanítványai szeretettel emlegetik pontos, precíz, lelkiismeretes szakmai munkáját.

Kiemelt feladatának tekintette a tehetséggondozást, nagyon sok tanítványa szerepelt eredményesen országos tanulmányi versenyeken. Csak néhány nevet megemlítve azok közül, akikkel komoly sikereket ért el a közös munka során: Szabó László, Faragó Béla, Varga József, Dezsényi István, Hevesi Éva.

Egyik kedves tanítványa, Szabó László, aki jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék docenseként tevékenykedik, arról írt, hogyan emlékszik vissza az együtt töltött időszakra.

Rajta kívül nagyon sok diákkal szerettette meg úgy a matematikát, fizikát és az informatikát, hogy az később valamilyen formában beépült hivatásukba. Nyugdíjazása óta is rendszeres kapcsolatot ápol az iskolával, szívesen látogatja a gimnázium rendezvényeit.

 

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.