Tájékoztató a 2014-es őszi érettségi vizsgáról

Ajánlom

a Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola

és Kollégiumban

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 5.

Az írásbeli érettségi vizsgák időpontja: 2014. október 10-27.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja: 2014. november 6-10.

A középszintű szóbeli vizsgák időpontja: 2014. november 17.-22.

Jelentkezni (előreláthatóan) augusztus 25-től lehet az iskolatitkárnál

az alábbiak figyelembe vételével:

2014 őszétől javító, pótló, kiegészítő, ismétlő, szintemelő vizsga tehető,

előrehozott középfokú érettségi vizsga nem.

Az ehhez tartozó jogszabály: 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

Hatályos: 2014.03.15. - 2014.12.31.

9. § (6) Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni.

12. § (1) Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Az érettségi bizonyítvány megszerzése, továbbá a tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból – idegen nyelv esetén a magyarországi középiskolában tanított nyelvekből – tehető érettségi vizsga.

 

A jelentkezéshez szükséges iratok:

 

bizonyítvány, ami igazolja a jelentkezés jogosultságát,
személyi igazolvány, lakcím kártya, tanulói OM azonosító szám,
ha már van: az előrehozott érettségiről szóló törzslapkivonat eredeti példánya;

középiskolai bizonyítvány másolata és a törzslapkivonat;
utolsó év középiskolai bizonyítvány másolata és érettségi bizonyítvány és annak másolata; ha van Tanúsítvány, annak másolata, személyi igazolvány, lakcímkártya, tanulói OM azonosító, ha OKJ-s középfokú képzésben részesül, az iskola igazolása a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról.

 

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők bármelyik kijelölt középiskolába benyújthatják jelentkezésüket, amennyiben számukra a vizsga a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet szerint díjköteles:

 

„34. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája.”

 

A középszintű vizsgákért a jelentkezést elfogadó középiskolának, az emelt szintű vizsgákért (minden esetben) az Oktatási Hivatal számlájára kell befizetniük a vizsgadíjat, átutalással. (Az Oktatási Hivatal számlaszáma: 10032000-00282637-00000000)

A középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie (15 E Ft)

Ha a jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetnie.

Bővebb információ: www.oktatas.hu honlapon olvasható

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.