Minden számnak sok alakja van

Ajánlom

"A matematika tanulásával az ember személyisége sokoldalúan fejlődik, fejlődik problémamegoldó képessége, figyelme, kreativitása, döntéshozó képessége, logikus gondolkodása, és még sorolhatnánk... "

A MATEMATIKAI EREDMÉNYESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK – Pedacta, 2011 Szabó-Thalmeiner Noémi

A matematika amellett, hogy sok diákunk továbbtanulásában is nagy szerepet játszik, még lehet, hogy életcélt, munkát fog jelenteni, sőt szórakozást, kreativitást is jelent. A motiváltság megteremtésével igyekszünk megalapozni tanulóink pozitív attitűdjét. 

Fontosnak tekintjük az önállóságot, a valóságra vonatkozó, alkalmazható tudást. Ennek szellemében a 11. évfolyam emelt matematika csoportjába járó diákoknak olyan gyakorlati feladatot tűztünk ki, melynek keretében számot adhatnak a valós számok körében általuk ismert matematikai műveletekről, a kialakult biztos számfogalmukról. A feladat elvégzéséhez szükséges a kreativitás, az alapos matematikatudás, és a jó tervezőmunka.

Az elkészült munkák közül kis finomítással Zsibók Marcell 11.F osztályos tanuló tervét valósítottuk meg. Az óra számlapját GeoGebra alkalmazással készítettük, melynek során a matematikai kifejezéseket LaTeX formulák beillesztésével valósítottuk meg. A számlap kerületén elhelyezkedő beosztásokat paraméter használatával, geometriai transzformáció segítségével készítettük. A nyomtatást A3-as műszaki kartonlapra végeztük, majd egy segítőkész órásmester közreműködésével kerültek a végső helyükre a számlapok.

Az elkészült matematikai órákkal szaktantermeket dekorálunk, illetve néhányan otthonukba, saját tanulósarkukba is kiteszik majd munkánk eredményét.

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.