Visszatekintő: Vallyon Aladár Életutam című könyvének bemutatása

Ajánlom

könyvborító2012 decemberében bensőséges és sokak érdeklődésére számot tartó könyvbemutató helyszíne volt a gimnázium. A Vallyon család meghívása nyomán közel száz ember gyűlt össze, hogy az ünnepek előtti napokban közösen idézze fel a sokak által ismert pedagógus, közéleti személyiség, Vallyon Aladár életpályáját.

Pedagógiai értékeink című sorozat első kötetét Fábián György, a gimnázium nyugalmazott igazgatója e szavakkal ajánlotta:

Vallyon Aladár 1954-től 1989-ig volt a Batsányi János Gimnázium  pedagógusa  -  1974-1989 között direktora.  Nyugdíjba vonulását követően gyakran írogatott a helyi ill. megyei lapokban, így vetődött fel benne, hogy nagyobb terjedelmű írásra  vállalkozva  megírja élete történetét.  Úgy érezte,  a megélt 80 év alatt (a kéziratot 2008. dec. 18-án, a 80. születésnapján, zárta le) annyi mindent átélt, hogy mindezt érdemes másokkal is megosztani.

Saját személye áll a könyv középpontjában, de benne van a kor számos társadalmi vetülete, eseménye - sok-sok szereplővel. Elsődlegesen nem szépírói szándék vezette az írásban, inkább tényszerűen /de nem szárazon/ mesélve közöl,  és  áttételesen arra törekszik, hogy kortörténeti dokumentumot adjon arról, amit  megélt. A történelem könyvekben, a társadalomkutatásokban  és a kollektív emlékezetben summázva általánosságokban deklarálják ezeket az időket is,  de neki sikerül megmutatni,  hogy az egyéni életútban miként  „csapódnak” le azok a hatások, amelyek között  kellett és lehetett  élni.

 A vele történtek   természetes módon ágyazódnak be a kor és a hozzá közelállók sorsába,  de mégis egyedi és megismételhetetlen pályát eredményeznek. Ezt írja le időrendi sorrendben haladva a születésétől 80. életévéig. A gyerekkor, az iskolás évek, az egyetemi tanulmányok felvázolása után Csongrádra kerülését és a Batsányiban eltöltött 45 évét is papírra veti. Az iskolatörténetből ismert korszakot személyes élményein átszűrve tárja elénk.

Külön fejezetekben találhatók egyéb rövid terjedelmű írásai, amelyekben az embereket foglalkoztató általános vagy konkrét problémákat jár körbe.

Vállalkozása sikerességéhez kellett az is, hogy ízes, humorral fűszerezett nyelvezetével olvasmányosan tudja leírni a történteket. Olvasása közben sokszor van olyan érzése az embernek  -  főleg azoknak, akik személyesen is jól ismerték  - , mintha  csak itt ülne előttünk és  -  mint valamikor  még néhány évvel ezelőtt   -  bajusza alatti huncutkás mosollyal mondaná, mesélné a „sztorijait”.

 

Általában a múlt – és főképp Csongrád múltja  -  iránt nyitottak részéről különösen érdeklődésre tarthat számot a könyv, de a batsányis öregdiákok és az írót személyesen ismerők is élvezetes olvasmányélményhez juthatnak. Az iskola mai diákjai szüleik, nagyszüleik életútjának „megérzéséhez”, megértéséhez kaphatnak hiteles adalékot a könyv elolvasásával.

A kézirat szerkesztését Szenczi Ibolya (a gimnázium nyugalmazott. tanára) végezte el. Az írásokat  négy fejezetre osztva  -  és azon belül több alcímre tagolva  - tette világosan áttekinthetővé a könyvet  (176 oldal).

A nyomtatás  2012 novemberében  a csongrádi Silber-Nyomdában készült;    a kiadást  - az ugyancsak helyi székhelyű  -  Távlat Közhasznú Egyesület gondozta.

A könyvet ajánlotta: Fábián György, a könyv lektorálója, a kiválasztott részleteket Ökrös Enikő, a gimnázium 11.B osztályos diákja olvasta fel a hallgatóságnak.

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.