Környezetvédelmi és ökológiai terepgyakorlaton 11. emelt biológia fakultációs diákok

Ajánlom

A környezetvédelmi világnap alkalmával 2017.06.06-án a Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 11.évfolyamos emelt biológia fakultációs diákjai Törökné Török Ildikó  tanárnő vezetésével 3 órás terepgyakorlaton vettek részt a csongrádi  Holt-Tisza  környékén. Az első állomáshely a Serház-zugi Holt-Tisza volt, ahol a 18 fős diákcsoport a levegő és a víz fizikai, kémiai tulajdonságait mérte meg.  Mérték Secci-koronggal a víz zavarosságát, digitális hőmérővel és hőkamarával  a levegő , a víz hőmérsékletét, Geiger-Müller számláló elvén működő radioaktivitásmérő műszerrel a radioaktivitást, multiméterrel a levegő páratartalmát, az adott területen lévő fényintenzitást, hőmérsékletet,  zajszintet, a vízanalizáló koferrel a víz pH-ját, ammónim-, foszfát, nitrit-és nitráttartalmát, összkeménységét. Vízmintát is gyűjtöttek szakszerű eljárással, amely további vizsgálatára az iskolai diáklaboratóriumban kerül sor (fotók).

A Holt-Tisza partján található nádast mint élőhelyet ökológiailag feltérképezték, 1m*1m területű quadrátumban található növényfajokat meghatározták, illetve megbecsülték az egyedszámukat.

A lelkes csapat néhány állatfajjal is találkoztak, mint például tőkésrécével, vizisiklóval és egy arra sétáló fehér gólyával.

A terepgyakorlat második állomáshelye az „Arany-sziget” nyár-fűz ligeterdejében volt, ahol szintén mérőműszerekkel mérték az erdőtársulás levegőjének és talajának fizika, kémiai biológiai tulajdonságait, illetve talajmintát gyűjtöttek a későbbi analizáláshoz. Az erdőtársulás ökológiai vizsgálatát szintén elvégezték, azaz 10m*10m területű quadrátumban található növényfajokat meghatározásával, egyedszámuk megbecsülésével, megmérték a fák törzsvastágságát, majd abból megbecsülték az átlagéletkorukat. Az adatok elemzésével próbálták az adott élőhely sajátosságát meghatározni, illetve védett fajok után kutatva segítették a helyi természetvédelmi egyesület munkáját.

A vizsgálatokról nagyon részletes jegyzőkönyv készült, amely a diákokat a precíz munkavégzésre, a mérések és az adatgyűjtések precíz elvégzésére neveli.

A jó hangulatban zajló terepgyakorlat lezárása egy héttel később az iskola udvarán történt a jegyzőkönyvek kiértékelésével és egy finom paprikáskrumpli elfogyasztásával, amelyet köszönünk Bólyáné Margitka tanárnőnek.

A terepgyakorlaton készült  fotók a galériában megtekinthetők.

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.