IV. Lego Robotprogramozó országos csapatverseny

Ajánlom

verseny döntőjét 2013. április 27-én rendezte a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban. A Batsányit hat kisdiák, az ötödikesek és a hatodikosok csapata képviselte. Az egész napos döntőn a LegoRockers Junior csapat (Bori Nándor, Pesti Konrád, Török Márton, 5.f osztály) maximális pontszámmal első helyezést ért el, míg a hatodikosok Lego Rangers csapata (Erhardt Béla, Kovács Márton, Pászti-Tóth Bertalan, 6.f osztály) az országos hetedik helyen zárt. Felkészítő tanáraik: Giliczéné László Kókai Mária és Gilicze Tamás.

A versenyen a 5-8. évfolyamára járó diákok 3 fős csapatai indulhattak. Az idei tanévben 81 csapat nevezett az ország teljes területéről, 18 város 30 iskolájának 209 diákjamérte össze robotprogramozói tudását. A jelentkezők számát tekintve ez a rendezvény Magyarország legnagyobb robotprogramozó versenyévé vált, amelyre a legjobb általános iskolás korú programozók neveztek be, Soprontól Debrecenig, Budapesttől Pécsig, és természetesen mi, csongrádiak sem maradhattunk el. A verseny annyiban volt más, mint egyéb hazai vagy nemzetközi robotversenyek, hogy itt nem a konstrukciók tervezésén, építésén volt a hangsúly, hanem a programozás volt a döntő. 

Az ötödikesek nevezéssel, a felsőbbévesek már az első fordulós feladatok megoldásával és beküldésével juthatnak be a döntőbe. Nálunk a Batsányiban a diákok az alapokat informatika és technika órákon sajátítják el, azok akik szeretnének többet foglalkozni robotikával, szerda délutánonként szakkörön bővíthették ismereteiket. A legkitartóbb 15 diák közül került ki a hat döntős, akik a verseny napjához közeledve már egyre több időt töltöttek felkészüléssel. A kisebbek gyakorló feladatokkal és az előző évek korosztályos versenyfeladataival edzettek, a nagyobbak pedig a beküldendő feladatok (6. osztály feladatsora7-8. osztály feladatsora)  megoldásával bírkóztak. A LegoRangers csapat megoldásai közül kettő feladat is felkerült a verseny honlapjára, bizonyítva, hogy jó gondolatmenettel, mintaszerűen kidolgozott feladat került beadásra. A szakkörön a nagyobb gimnazisták, a rutinos robotversenyzők is készülnek saját versenyeikre, így munkájukkal is jó példaként hatnak, de ők maguk is figyelemmel kísérték a kicsik felkészülését és egy-egy bíztató szóval, programozási ötlettel, a verseny előtt pedig taktikai tanáccsal biztatták is az 5-6. osztályosokat.

A döntőben a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a csapatoknak egyetlen számítógépen mindössze 90 perc állt rendelkezésre az öt feladatot megoldásához. Itt az együttgondolkodás és az összehangolt tevékenység mellett a jó időgazdálkodásra is kellett törekedni. Ez csak akkor sikerülhetett jól, ha a kreatív ötletek mellett nagy robotprogramozói rutinnal is rendelkezett a csapat.

A verseny nagyon jól szervezett volt, a bányais pedagógusok és már középiskolás korú robotversenyzőik segítették a verseny lebonyolítását. A nap regisztrációval és a megnyitóval kezdődött. A verseny fő szervezője Kiss Róbert tanár úr tréfásan azt mondta, hogy az ideérkező kisdiákok az "egész Naprendszer" legnagyobb magyar nyelvű robotprogramozói versenyén résztvevői, már valamennyien nyertesek, hiszen  az informatikai fejlesztések egyik legdominánsabb irányának a robotikának az ismerői. A délelőtt folyamán zajlott az első két kategória 90 perces programozói feladata, majd az energia utánpótlást pizza biztosította. Délután a csapatok a zsűri előtt bemutatták a robot feladatvégrehajtását, majd a megoldási ötletekről, alkalmazott algoritmusokról és programszerkezetekről is kérdeztek a bírálók. A végeredmény megszületéséig a várakozás hosszú percei vidám focizással teltek. Az eredményhirdetés izgalmát fokozta, hogy a dobogósok végső sorrendje csak legutoljára derült ki. Hatodikosaink a minden versenyzőnek járó "robotos bögre" mellet könyveket is nyertek, míg az 1. helyezett LegoRockers Junior csapat ötödikesei kisebb informatikai eszközök közül választhattak nyereményt. 

Örülünk mindkét csapat teljesítményének, hiszen harmadik éve veszünk részt ezen a nagyon magas mércéjű versenyen, és a diákjaink a tudatos felkészülés és az előző versenyidőszak tapasztalatainak felhasználásával  évről évre javítani tudtak teljesítményükön. Az elért eredmény mellett azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felkészülés során egyre több diákunkhoz jut el a verseny üzenete is, miszerint "az automatizált eszközök aránya egyre nő és a jövő generációjának a gombok nyomogatásán túlmutató kompetenciákkal kell rendelkeznie, hogy ne váljon mindez a „varázslat” és „misztikum” eszközévé, hanem az egyszerű felhasználó is lássa és tudja a mögöttes algoritmusok emberi kreativitásban rejlő működését."

A versenyt részletesen bemutató cikk itt olvasható.

galériában a verseny menetét, izgalmát megörökítő fotók láthatók.

 

A szervezők 2014-től változásokat terveznek a versenyben:

A nagy jelentkezőszám miatt szükségessé vált a versenyhelyszínek bővítése, így az első forduló az eddigiektől eltérően nem feladatbeküldős rendszerű lesz, hanem helyszíni „élő” verseny, ahonnan kategóriánként a dobogós helyezettek jutnak a döntőbe. A regionális helyszínek Sopron, Debrecen és Kecskemét.  A döntő évenként váltakozva a három regionális helyszín valamelyikén lesz. Későbbi távlati célként szerepel a verseny nemzetközivé tétele.A kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, mint a verseny elindítója továbbra is betölti majd a fő koordinátori szerepet. Ezzel a versennyel négy év alatt egy olyan versenykoncepciót alakítottak ki, amely az általános iskolás korosztály esetén Európában is egyedi, és hozzájárul a magyar műszaki értelmiség utánpótlásához.

 

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.