SQUARE EYED STUDENTS in Bršadin, Croatia

Az elmúlt héten a „kockafejű diákok” nevű Erasmus+ projektünk harmadik mobilitásán 4 diák és 2 pedagógus képviselte iskolánkat, ahol a tanulók második rövid találkozóján vettünk részt. Ismét nagy sikert aratott nemcsak a mi tanulóink, hanem más nemzetek körében is. Az utazás során iskolánk tanulóival igyekeztünk megkönnyíteni a diákok számára a társalgások során felmerülő kommunikációs nehézségeket, és ösztökélni őket, hogy minél hatékonyabban tudják kifejezni magukat.

Bővebben...

SQUARE EYED STUDENTS in Trabzon, Turkey

Mint ahogy korábban megfogalmaztuk, Európai partnereinkkel (észt, dán, horvát, török) együtt Erasmus+ pályázat keretében szeretnénk megmutatni, milyen lehetőségek rejlenek az infokommunikációs eszközökben, alkalmazásokban, ugyanakkor milyen valódi értéke van a személyes kapcsolatoknak, a szabadidő „hagyományos” eltöltésének játékkal, tánccal, színházzal, a művészetek segítségével.

Bővebben...

Science on Stage 2017

A Science on Stage 2017. évi nemzetközi fesztivált június 29 és július 2 között került megrendezésre Debrecenben, a Kölcsey Központban. A nemzetközi fesztivál résztvevőit 25 ország nemzeti fesztiváljain válogatták ki a résztvevő országok 2016 folyamán. Szabó László a magyarországi fordulón nyerte el azt a lehetőséget, hogy ezen a rendezvényen  részt vehessen a magyar delegáció tagjaként.

Bővebben...

Nemzetközi Scratch Konferencia

Iskolánk két pedagógusa, Giliczéné László Kókai Mária és Gilicze Tamás előadóként vehetett részt egy tanároknak, oktatóknak, szülőknek rendezett nemzetközi konferencián. A szervezők több évvel ezelőtt olyan konferenciát álmodtak meg, amely inspirál és motivál, hogy életkortól függetlenül, minél többen, el tudjanak kezdeni programozni a Scratch programnyelv segítségével. 

Bővebben...

Square Eyed Students - Kockafejű diákok

Nemcsak szülőként, pedagógusként is valamennyien tapasztaljuk, hogy a mai iskoláskorúak (Z generáció) soha nem éltek olyan társadalomban, ahol nem volt internet. A mai fiatalok többsége internethez kötött, akiket már nemcsak a televízió csábít el a rendszeres mozgástól, beszélgetésektől, társas kapcsolatok ápolásától, hanem egész infokommunikációs rendszer köti le őket szinte a nap minden órájában. A Batsányiban ebben az élethelyzetben szeretnénk segíteni tanulóinknak abban, hogyan lehet az egyensúlyt megtalálni e két világ között. Más (észt, dán, horvát, török) európai partnereinkkel együtt Erasmus+ pályázat keretében szeretnénk megmutatni, milyen lehetőségek rejlenek az infokommunikációs eszközökben, alkalmazásokban, ugyanakkor milyen valódi értéke van a személyes kapcsolatoknak, a szabadidő „hagyományos” eltöltésének játékkal, tánccal, színházzal, a művészetek segítségével.

Bővebben...

Nyertes nemzetközi projektünk: Square-Eyed Students

Iskolánk sikerrel pályázott az Erasmus+ 2017 Startégiai Partnerség (KA2) programjában a Square-Eyed Students című, IKT alapú oktatáshoz kapcsolódó  projektünk Dánia (koordinátor), Észtország, Horvátország, Törökország, Magyarország részvételével valósul meg. A projekt az iskola nemzetköziesítését nagyban segíti, hiszen 6 pedagógusnak lesz lehetősége módszertani fejlődésre, jógyakorlatok gyűjtésére, valamint 16 tanulónk gyakorolhatja az angolt, mint idegen nyelvet miközben valódi európai diákkapcsolatokat építhetnek.
A projekt 2017. szeptember 1- 2019. augusztus 31–ig tart.

Intézményünk Európai Fejlesztési terve

A 2016/2017-es tanév tapasztalatai bizonyítják, hogy az Erasmus+ projektekbe és nemzetközi versenyekbe, nemzetközi oktatási konferenciákba való bekapcsolódással az iskola nemzetköziesítését segítjük elő. Megismerjük a tanárok és iskolák közötti együttműködések európai jó gyakorlatait, diákjaink  valódi európai diákkapcsolatokat építenek, eszközként alkalmazzák, fejlesztik nyelvtudásukat.

Iskolánk elkötelezett e fejlődés iránt, ezért nemzetköziesítési törekvéseinket Európai Fejleztési Terv formájában a Pedagógiai Programunkban is rögzítjük.

Intézményünk Európai fejlesztési Terve

Bővebben...

„Jó és gyors válaszok változó világunk új pedagógiai kihívásaira”

Erasmus+ programban 2017. február 2-i határidőre benyújtott köznevelési mobilitási pályázatunkat a Tempus Közalapítvány  forráshiány miatt sajnos nem támogatta. Kilenc pedagógus szakmai továbbképzésének, nyelvi fejlődésének és két tapasztalatszerző job-shadowing látogatásnak a programját nyújtottuk be. A mobilitásra vállalkozó pedagógusok sokat  dolgoztak a tervek kimunkálásán. Ezt és a megismert tartalmi értékelést hasznosíthatjuk egy következő projekt kidolgzása során.

 

 

Projektmenedzsment tréning - német nyelven

2017. márciusában az iskolánkban megvalósuló Erasmus+ projekt keretében kéthetes, német munkanyelvű projektmenedzsment kurzuson vettem részt.

A felkészülés már hónapokkal az indulás előtt  elkezdődött, a szervezők által ajánlott szakirodalom megismerésével, és előkészítő levélváltásokkal.
A kurzus 48 órában adott elmélét és gyakorlati ismereteket a nemzetközi projektek tervezését, megvalósítását illetően, a követkéző módszereket alkalmazva: plenáris, viták párban és kisebb csoportokban, csoportmunka tevékenységek, szerepjátékok, műhelymunka, esettanulmányok, előadások, ötletbörze,  innovatív IKT módszerek. A képzésen érintett területek a következők voltak:  interkulturális együttműködések, projektek fázisainak áttekintése, az egyes munkafolyamatok a gyakorlati elsajátítása, lT technológiák felhasznása a projektmunkában. A csoportos munka mellett egyéni tanácsadásra, konzultációra is lehetőség volt.
A tréning a csapatmunkában létrehozott projektek bemutatásával, tapaszalatcserével zárult.

Bővebben...

Erasmus+ tapasztalataim Spanyolországból

2017. márciusában Spanyolországban az IfeL Institut für europäische Lehrerfortbilgung UG által szervezett Project Management for Cross-cultural Exchange Projects in Europe kurzuson vehettem részt Erasmus+ támogatással.

Mobilitásom elsődleges célja volt, hogy jobban megértsem az európai projektek kivitelezését, fejlesztését, tervezését és irányítását, más országok gyakorlati tapasztalatai alapján is.

Bővebben...

Mobilitás 2017

  Decemberi tantestületi értekezletünkön Giliczéné László Kókai Mária  intézményi koordinátor hívta fel a figyelmet az Erasmus+ program  Mobilitás 2017 pályázati lehetőségre. A tájékoztatón szó esett a jövő évi intézményi projekt tervezéséről a választható mobilitások fajtáiról: nyelvi, módszertani kurzusokról, job shadowingról, külföldi oktatási ehetőségekről,  határidőkről.

Bővebben...

Német nyelvtanári kurzus Düsseldorfban

2016. augusztusában Düsseldorfban német nyelvtanári kurzuson vettem részt amely során bepillantást nyertem az európai és részben Európán kívüli országok oktatási rendszerébe a német, mint idegen nyelv oktatásának területén. Az tapasztaltam, hogy az eltérő korosztályokat tanító résztvevők ellenére a problémák azonosak voltak. Milyen módszerekkel lehet érdekessé tenni a nyelvtanítást, hogy az ugyanakkor ne menjen az eredményesség rovására? Hogyan tudunk úgy nyelvtant közvetíteni, hogy a kommunikáció maradjon a középpontban? Hogyan tudjuk az elakadókat segíteni, miközben fenntartjuk a kiemelkedő képességű tanulók motivációját? Hogyan tudjuk az online forrásokat a legegyszerűbben és leghatékonyabban felhasználni?

Bővebben...

Felkészülés a Science On Stage nemzetközi természettudományos konferenciára

A Science on Stage konferencián természettudományas tárgyakat oktató európai tanárok vesznek részt, megosztják egymással pedagógiai módszereiket, ötleteiket, jó gyakorlataikat. A természettudományos oktatás európai fesztiváljának is nevezhetjük ezt az eseményt, hiszen sokszor show jellege is van egy-egy látványosabb kísérletnek. Hogyan lehet ezen a konferencián részt venni? Minden országban van egy "selejtező", egy hazai konferencia, ahol kiválasztják, mely projektek kerülnek az európai döntőbe.

Bővebben...

Sprachcaffe Languages Plus, Malta-St.Julian

2016. októberében az Erasmus + pályázatnak köszönhetően két hetes nyelvtanfolyamon vettem részt Máltán. A mobilitás kiemelt célja a nyelvi kompetenciám fejlesztése volt, de az idegennyelvi környezetben megvalósuló nyelvtanulás két hete alatt, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a problémamegoldás területén is sokat fejlődtem. Nagyon fontosnak érzem az angol nyelvi ismereteim fejlesztését, mert ez a természettudományok szakmai nyelve. 

Bővebben...

Angol nyelvtanfolyam Máltán

A két hetes nyelvi kurzus egy szintfelmérő teszetel indult  a tanfolyam első napján, én az intermediete szintű tanulócsoportba kerültem, ahol igazán soknemzetiségű társaságnak lettem tagja.

Nyitott érdeklődő változatos összetételű volt a csoport, de akadt köztük középiskolai és főiskolai tanár is és IT szakember, így szakmailag is hasznos új, nemzetközi ismeretségeket köthettem. 

 

 

Nyelvtanulás a nemzetközi tapasztalatcsere érdekében

2016. szeptemberében az Erasmus+ pályázati programban külföldi angol nyelvi kurzuson vettem részt. Saját nyelvi kompetenciáim fejlesztésére a legfőbb movációt az adta, hogy szeretnék aktívabban  bekapcsolódni a természettudományos és informatikai területeken zajló tanári párbeszédekbe, konferenciákba, webináriumokba.

Bővebben...

Erasmus+ támogatást nyert el a gimnázium

Nemzetközi együttműködések megalapozása a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban című projekt megvalósítására  nyert támogatást iskolánk.

A Tempus Közalapítvány felhívására a pályázatot 2016. februárjában nyújtotta be intézményünk, májusban értesültünk arról, hogy támogatást nyert projektünk, amelynek megvalósítását 2017. június 1. és 2018. szeptember 30. között tervezzük.

Bővebben...

További cikkeink...

  1. "Changing lives, opening minds"

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.