Nyelvtanulás a nemzetközi tapasztalatcsere érdekében

Ajánlom
2016. szeptemberében az Erasmus+ pályázati programban külföldi angol nyelvi kurzuson vettem részt. Saját nyelvi kompetenciáim fejlesztésére a legfőbb movációt az adta, hogy szeretnék aktívabban  bekapcsolódni a természettudományos és informatikai területeken zajló tanári párbeszédekbe, konferenciákba, webináriumokba.
Célom, hogy a nyelvi kurzuson való részvétellel és azt követően folyamatos önképzéssel olyan nyelvhasználóvá váljak, aki képes más európai tanárokkal szakmai kapcsolattartásra, tapasztalatcserére. 
Diákjaim gyakran vesznek részt  különféle nemzetközi versenyeken, projektekben. Ha jobb a nyelvtudásom, akkor a versenyszervezőkkel való kapcsolattartás jobbá válik,  eredményesebben tudom segíteni tanítványaimat az idegen nyelvű szakirodalom kiválasztásában és a külföldi versenyen történő kommunikáció gyakorlásában.
Ilyen előzetes tervekkel ültem repülőre, hogy a Málta szigetén működő ECL nyelviskolában angolul tanuljak és az iskolán kívüli időkben pedig hétköznapi helyzetekben is kipróbálhassam, fejleszthessem angol nyelvi kommunkációmat.
A nyelvtanfolyam számomra oktatói szemmel is érdekes volt: a kurzus előtt arra gondoltam, hogy lesz egy csoport, akikkel együtt kezdünk és két hét elteltével együtt zárunk egy fejlődési folyamatot. Nagyon hamar kiderült, hogy ez így nem működhetne, hiszen nagyon különböző előismerettel rendelkező emberek sokasága különböző időtartamokra, sokszor hónapokra és eltérő tanulási igényekkel érkezik a szigetre. Megismerve a rendszert, talán a következőképpen tudnám legjobban illusztrálni: olyan ez a rendszer, mintha a nyelviskola sok-sok mozgó járdát üzemeltetne, amelyek különböző sebességgel haladnak a nyelvtanulás mezején, a diákok hosszabb-rövidebb ideig utaznak ezen a járdákon, néha csak átlépnek egy nekik megfelelőbbre, de előbb vagy utóbb (a kurzus végeztével) mindenki lelép ezekről a "tanösvényekről".
Így a szintfelmérő után én is "ráléptem a nekem kijelölt járdára", ahol már nyolcan régebbről  együtt "utaztak", és hárman újoncként csatlakoztunk hozzájuk, ezzel indult egy érdekes, multikultúrális élményekben gazdag nyelvtanfolyam, ahol két remek tanár segítette előrehaladásunkat. 

Az iskolán kívüli programok elősegítették , hogy általánosan tájékozódjak a máltai emberek életéről, számos látnivalót volt módom megtekinteni: történelmi helyszínek, több száz éves épületek, a természeti környezet nevezetességei, stb.

A két hetes kurzus után magabiztosabban használom az angol nyelvet mind szóbeli, mind írásbeli kommunikációban és fejlődött szövegértésem is.

A kurzuson a Katedra Nyelviskola szervzésében vettem részt köszönet érte, mert minden a várakozások szerint valósult meg.

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.