Tanáraink

módosítva: 2017. október 27.

 • Abonyiné Kiss Ágnes matematika
 • Almási Mariann földrajz-rajz vizuális és környezetkultúra
 • Baricsné Kapus Éva  kémia-fizika
 • Bedéné Fodor Virág    angol nyelv
 • Bíró Edit német nyelv
 • Blázsik Ibolya Tünde   matematika, munkaközösség-vezető
 • Bólya Jánosné   konyhatechnológia
 • Borda Zsolt Ervin   földrajz-testnevelés, munkaközösség-vezető
 • Bujáki Olga     matematika-testnevelés
 • Cseri Gáborné     biológia-földrajz
 • Duka Enikő    német nyelv
 • Forgóné Hajdú Erika     magyar-történelem
 • Földesiné Pacskó Andrea iskolapszichológus
 • Gilicze Tamás    számítástechnika-fizika-technika
 • Giliczéné László Kókai Mária   matematika-fizika-számítástechnika, laboratóriumvezető
 • Hajdúné Tyukász Zsuzsanna   angol nyelv, DÖK segítő tanár
 • Hattayer Róbert  történelem, szociológia, intézményvezető-helyettes
 • Hekkelné Zsíros Ildikó  matematika
 • Herczegné Zsiga Ágnes  magyar-angol
 • Hugyák Tibor   történelem, etika 
 • Huszák Béla  testnevelés
 • Kalmárné Héjjas Hedvig  német-orosz, munkaközösség-vezető
 • Kardosné Pataki Mónika  angol-német nyelv
 • Kátai-Benedek Beáta   napközis tanár
 • Kiss Attila   testnevelés-technika, intézményvezető
 • Kissné Kocsis Marianna   magyar-művelődésszervező
 • Kisteleki Klára    könyvtáros, és ifjúságvédelmet segítő tanár
 • Konkolyné Tóth Györgyi    testnevelés-német, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető
 • Kovács Péter    informatika - gazdasági ismeretek
 • Kruppa Eszter   biológia
 • Kulikné Árgyelán Klára   angol-francia nyelv
 • Leirer Tibor   napközis tanár
 • Leirerné Katona Ágnes    angol-rajzLovas
 • Lovas Laura   magyar nyelv és irodalom
 • Náfrádi Imre    magyar-történelem
 • Papp Zoltán   testnevelés
 • Pappné Hajas Ibolya     matematika-technika-informatika
 • Páhán Noémi    angol nyelv
 • Posta István    magyar-történelem
 • Postáné Pető Györgyi    magyar-történelem, munkaközösség-vezető
 • Rideg-Fekete Márta     angol-ének
 • Szabó László    matematika-fizika, Öveges munkacsoport vezetője, munkaközösség-vezető
 • Csépe Erzsébet    idegenforgalom - szállodai ismeretek-marketing
 • Stéhlikné Szalkai Mária   rajz
 • Szabóné Sinkó Tünde   földrajz-biológia
 • Széll Gábor    latin-történelem, munkaközösség-vezető
 • Tábori Levente   biológia-kémia
 • Tábori Leventéné  biológia-kémia
 • Tari Tamás   angol-matematika
 • Törökné Török Ildikó   fizika-biológia, munkaközösség-vezető
 • Tyukász Katalin   német nyelv, magyar nyelv és irodalom

Óraadók

 • Berkes Ilona  orosz
 • Kecskés László katolikus hittan
 • Molnár Marianna   fejlesztő pedagógus
 • Pintérné Dr. Kurunczi Magdolna   olasz nyelv
 • Sarusi Ildikó   református hittan 

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.