Intézményünk Európai Fejlesztési terve

Ajánlom

A 2016/2017-es tanév tapasztalatai bizonyítják, hogy az Erasmus+ projektekbe és nemzetközi versenyekbe, nemzetközi oktatási konferenciákba való bekapcsolódással az iskola nemzetköziesítését segítjük elő. Megismerjük a tanárok és iskolák közötti együttműködések európai jó gyakorlatait, diákjaink  valódi európai diákkapcsolatokat építenek, eszközként alkalmazzák, fejlesztik nyelvtudásukat.

Iskolánk elkötelezett e fejlődés iránt, ezért nemzetköziesítési törekvéseinket Európai Fejleztési Terv formájában a Pedagógiai Programunkban is rögzítjük.

Intézményünk Európai fejlesztési Terve
Intézményünk nemzetközi kapcsolatai (testvérvárosi, határon túli magyar iskolákkal történő kapcsolattartás,  sítáborok, kirándulások és külföldi robotversenyeken való részvétel) 2016-tól az Erasmus+ projektekkel bővültek.
Sok diákunk, tanárunk számára  természetes, hogy az Internet kommunikációs csatornáit használva sem a nyelvi különbözőség, sem a földrajzi távolság nem akadály. 
A nemzetközi tanári közösségben eltöltött kurzusok felkészítik pedagógusainkat a későbbi szakmai kommunikációra, partnerkeresésre és együttműködésre. 
Célunk, hogy a projekteket tervező és megvalósító kollégák képesek legyenek eligazodni és közreműködni a nemzetközi kapcsolatokban, stratégiai partnerségekben. Tanulják meg a módszertanát annak, hogy jó koordinátorrá váljanak. Tűzzék célul munkatársaik és diákjaik nemzetköziesítésre irányuló készségfejlesztését.
 
Pedagógiai gyakorlatunkkal összhangban a személyes találkozásokat megvalósító nemzetközi együttműködéseink alapja a tehetséggondozás valamint a tanulói tevékenykedtetésen, saját tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés és az aktív használható idegennyelvtudás fejlesztése.
 
Iskolánk Európai Fejlesztési tervével összhangban valósítjuk meg az alábbi két projektet:
Nemzetközi együttműködések megalapozása  a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban című (Erasmus+ 2016, Ka1) projektünkben négy pedagógus angol nyelvtudást fejleszti a nemzetközi szakmai kommunikáció érdekében, egy német nyelvet tanító tanár pedig a nyelvoktatás terén használt módszertani eszköztárát bővíti  azért, hogy diákjait hatékonyabb módszerekkel oktathassa. Az intézményvezetés két tagja angol illetve német munkanyelvű, projektszervezési, partnerkeresési módszereket támogató tréningen vesz részt azért, hogy az intézmény nemzetközi kapcsolatai bővüljenek, és elősegítsék  a más tanulmányi területeken dolgozó pedagógusok bekapcsolódását az európai projektekbe.
A projekt 2016. június 1- 2017. szeptember 30–ig tart.
Square-Eyed Students című, IKT alapú oktatáshoz kapcsolódó (Erasmus+ 2017, Ka2) projektünk Dánia (koordinátor), Észtország, Horvátország, Törökország, Magyarország részvételével valósul meg. A projekt az iskola nemzetköziesítését nagyban segíti, hiszen 6 pedagógusnak lesz lehetősége módszertani fejlődésre, jógyakorlatok gyűjtésére, valamint 16 tanulónk gyakorolhatja az angolt, mint idegen nyelvet miközben valódi európai diákkapcsolatokat építhetnek.
A projekt 2017. szeptember 1- 2019. augusztus 31–ig tart.

További nemzetközi kapcsolatok kiépítésével célunk, hogy tanuljunk a nemzetközi  együttműködésben nálunk tapasztaltabbaktól, megismerjük a tanárok és iskolák között projektek európai jó gyakorlatait. 

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.