Német nyelvtanári kurzus Düsseldorfban

Ajánlom

2016. augusztusában Düsseldorfban német nyelvtanári kurzuson vettem részt amely során bepillantást nyertem az európai és részben Európán kívüli országok oktatási rendszerébe a német, mint idegen nyelv oktatásának területén. Az tapasztaltam, hogy az eltérő korosztályokat tanító résztvevők ellenére a problémák azonosak voltak. Milyen módszerekkel lehet érdekessé tenni a nyelvtanítást, hogy az ugyanakkor ne menjen az eredményesség rovására? Hogyan tudunk úgy nyelvtant közvetíteni, hogy a kommunikáció maradjon a középpontban? Hogyan tudjuk az elakadókat segíteni, miközben fenntartjuk a kiemelkedő képességű tanulók motivációját? Hogyan tudjuk az online forrásokat a legegyszerűbben és leghatékonyabban felhasználni?

A kurzus, a hospitálások, a közös beszélgetések sok mindenre választ adtak, ugyanakkor – a kurzusvezetők által is elismert - közös probléma, hogy kezdő (A1 és A2) szinten hiányoznak a megvalósítást támogató iskolai tankönyvek. Szükség van nemzeti és nemzetközi szinten szakmai kapcsolatok kialakítására, fenntartására, hogy tapasztalatcsere útján segíteni tudjuk egymás munkáját. A képzés lehetőséget biztosított a nyelvtudás fejlesztésére, különös tekintettel a szóbeli kommunikációra.

Elsajátítottunk számos, az idegen nyelvi órakezdéshez kapcsolódó, ráhangolódást segítő stratégiai módszert.

Új ötleteket kaptunk a német nyelvtan játékos formában történő oktatásához. 

Megismerkedtünk különböző kooperatív tanulást segítő technikákkal, az internet felhasználási lehetőségeivel az oktatási anyagok előállítása kapcsán, előtérbe helyezve a német kultúrát, ezen belül is elsősorban a zenét. Tájékozódtunk különböző online felületeken, amelyek segítik a tanítási órához kapcsolódó anyaggyűjtést.

Megismerhettem más európai és Európán kívüli országból érkező kollégák eredményes tanítási módszereit, az oktatásban alkalmazott jó gyakorlatait, lehetőség volt a nehézségek, problémák megvitatására.

Szakmai tapasztalatcserére épülő kapcsolatokra tettem szert. 

A kurzus szervezője: Institut für Internationale Kommunikation nevű szervezet.

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.