Ifjú programozók versenye a Batsányiban

Ajánlom
A közel két évtizedes múlttal rendelkező Logo Országos Programozói verseny idén megújult. A versenyzők ettől a tanévtől kezdve három fejlesztőkörnyezet közül választhattak: Imagine Logo vagy Scratch vagy Python programozási nyelven oldhatták meg a feladatokat. Iskolánkból 7 tanuló jutott be a 2. fordulóba, közülük Somogyi Árpád 7.f osztályos és Puskás Szilvia 5.f osztályos diák teljesített kiemelkedően, mindketten korosztályukban a negyedik helyen végeztek a megyei rangsorban.
További batsányis eredmények és a versenyről részletes beszámoló:
Versenyeredmények: 
5-6. osztályosok korcsoportjában, Scratch fejlesztő környezetben programoztak:
Puskás Szilvia 5.f megyei 4. hely, Somogyi Andrea 5.f megyei 6. hely, Pullar Tomas 5.f megyei 8. hely, Nacsa Richárd 5.f megyei 10. hely
7-8. osztályosok korcsoportjában, Imagine Logo fejlesztő környezetben programoztak:
Somogyi Árpád 7.f megyei 4. hely, Veszprémi Csongor 8.f megyei 17. hely, Somogyi Zita 7.f  megyei 22. hely
A diákok az alapokat informatik órákon tanulják, majd érdeklődésüknek megfelelően tehetséggondozó szakkörökön tovább mélyíthetik tudásukat. A diákok felkészítő tanárai Giliczéné László Kókai Mária, Gilicze Tamás és Kovács Péter.

Valamennyiüknek gratulálunk az elért eredményekhez!

Csongrád megyében két helyszínen, 57 versenyző részvételével zajlott a verseny: a Szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban és a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban.
2018. március 9-én  29 versenyző érkezett Csongrádra a Batsányi János Gimnáziumba az alábbi iskolákból:
  • Csongrádi Batsányi János Gimnázium
  • Hódmezővásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola
  • Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Szeged
  • Rókusi Általános Iskola, Szeged

A szegedi helyszínen versenyzett további 4 iskola

  • Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium
  • SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
  • SZTE Juhász Gyula Gyak. Ált. és Alapf. Műv. Isk. N.O.Ó.
  • Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

A csongrádi helyszínen (fotók) a kísérő tanárok és szülők számára a verseny ideje alatt Szabó László tanár úr tartott laboratóriumi foglalkozást. A versenyzők a Szucsán András teremben gyülekeztek, majd az informatika 1. és technika termekben zajlott a verseny. A verseny végeztével a diákok egy rögtönzött robotika bemutatót is láthattak. A csongrádi helyszínen a verseny előkészítésében és a lebonyolításában Gilicze Tamás, Kaszás Tamás és Giliczéné László Kókai Mária vett részt, az ideérkezők fogadására önkéntes diákokat vontunk be segítőként.

A szegedi helyszínek koordinátorai Ábrahám Ferenc és Beke Ferenc tanár urak voltak.

Mindkét helyszínen 120 perc alatt kellett 3-5 feladatot megoldani. A feladatsorok korcsoportonként eltérőek voltak, de korcsoporton belül a választott programozási nyelv sajátosságaitól eltekintve ugyanaz volt a feladat. A verseny tétje a továbbjutás volt, az országos versenybizottság döntése az összesített eredménylistákból (1. korcsoport, 2. korcsoport, 3. korcsoport, 4. korcsoport)  derül ki.

Ízelítő a feladatokból:

5-6.osztályosok 7-8. osztályosok 9-12. osztályosok
Scratch Logo Python

A verseny követelményei:

A Logo-szerű  grafikai utasításainak ismerete. (I.)

A Logo-szerű gondolkodásmód, Logo-szerű algoritmusok megértési és végrehajtási képessége. (I.)

Elemi és összetett alakzatok megrajzolása, eljárások használata, eljárások paraméterezése. (I.)

Ábrák eltolása, nagyítása, elforgatása. (I.)

Sokszögek, csillagok, körök, körívek rajzolása. (I.)

Sorminták, területminták (mozaikok) rajzolása. (I.)

Rekurzív ábrák (fák, indák,spirálok, fraktálok) rajzolása. (II.)

Zárt területek befestése. (I.)

Érzékelős teknőc alkalmazása. (III.)

A szövegkezelő függvények, alkalmazásuk szöveg-feldolgozási feladatokban. (III.)

Rajzolási és szövegkezelési lehetőségek összekötése: szöveges paraméterrel vezérelt rajzolás. (III.)

Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.