Elhunyt Szucsán András, iskolánk nyugalmazott fizika tanára

Ajánlom

"Emlékeim 44 évnyi távolságra nyúlnak vissza. Túlságosan hosszú idő. Hatalmas anyag halmozódott fel, a tanítással, tanítványokkal kapcsolatban. Éppen ezért leszűkítve, néhány szempontot választva, amelyek számomra fontosak voltak és maradtak, próbálok visszaemlékezni az eltelt évekre. Indulás, ahol a tanítást kezdtem tanulni, beilleszkedés, kísérletező munka fokozása, tehetséggondozás, jó tanár-diák viszony kialakítása."

 

Ezekkel a sorokkal kezdte a gimnázium 90 éves évfordulóján visszaemlékezéseit Szucsán Tanár Úr, Bandi bácsi.

Életútja:

Szucsán András 1935. augusztus 19-én született Szegváron. Itt végezte elemi iskoláit, 1953-ban Szentesen a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd a JATE Természettudományi Karán 1957-ben szerzett fizika-matematika szakos diplomát. Pályakezdőként két évig a Szegvári Általános Iskolában tanított. 1959-ben családjával együtt Csongrádra költözött és a Szabadság téri Általános Iskolában kezdett dolgozni. Egy évvel később a Batsányi János Gimnázium tanára lett.

Oktató-nevelő munkájával a nevelőtestület meghatározó tagjává vált. Eredményes tevékenységének bizonyítékai azok a tanítványok, akik a tőle kapott irányítással sok szép eredménnyel gazdagították az iskola hírnevét. Diákjai fizikából országos versenyeken számtalan helyezést, díjazást értek el, sőt a diákolimpiákra is kijutottak. Kiemelkedő szakmai felkészültsége meleg gyermekszeretettel, nyugodtsággal, humorérzékkel párosult, így diákjai körében szigorúsága ellenére is nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvendett. Tanítványaira így gondolt vissza:

"Együtt voltunk a munkában, rendezvényeken, időnként a szórakozásban, örültünk ha valaki sikeres volt, és azon munkálkodtunk, hogy mindenki az legyen."

Alkotó egyéniség volt, aki nemcsak a fizikaszertár fejlesztésében, a kísérletek technikai feltételeinek állandó tökéletesítésében jeleskedett, hanem tapasztalatait, újításait tudományos értekezésekben is megjelentette; továbbképzéseken, konferenciákon szívesen átadta. Mindvégig azt az álláspontot képviselte, hogy a fizika népszerűsítésének leghatékonyabb formája a magas színvonalú oktatás.  Szervező munkájának eredményeként jöhetett létre Csongrádon a fizika tagozatos középiskolai képzés.

A fizika tudományával, tanításával kapcsolatos gondolatai ma már  az interneten is elérhetőek a "Szucsánkvark" honlapon.

Munkáját kollegái is elismerték, sőt más iskolák nevelői is szívesen fordulnak hozzá tanácsért. 1973-tól 78-ig igazgatóhelyettesként, 1978-tól 1990-ig a fizika tantárgy szaktanácsadójaként végzett kiemelkedő tevékenységet.

1995-ben vonult nyugdíjba, de óraadóként aktívan, fiatalos lendülettel tanított tovább a gimnáziumban.

Munkájáért több alkalommal kitüntették: 1989-ben Mikola-díjat, 1995-ben Csongrád megyei Közgyűlés Alkotói-díját, 1999-ben Pedagógiai-díjat kapott.

2001-ben a fizika tanárok számára adható legmagasabb elismerést a Rátz Tanár Úr-díjat is megkapta, amely jelzi, hogy példamutató szakmai munkásságát országosan is elismerték.  2003-ban Csongrád város díszpolgárának választották.

 

Mindannyian nagy tisztelettel és szeretettel emlékezünk Szucsán András Tanár Úrra.


Iskolánk működő ECL Nyelvvizsgahely.